Ahval Nedir?

Durumlar, hâller, vaziyetler
Örnek: İşte, bu ahval ve şerait içinde vazifen... AtatürkDavranışlar.Olaylar
Örnek: Agâh Bey dünya ahvalinden habersiz. R. H. Karay

Terimler Sözlüğüne Dön
Sonraki Terimler
Durum
Ahzetme
Ahzetmek
Yerine
Ahzüita
Alışveriş
Ahzükabz
Etme
Aidat
Dernek